XAPES I FLEIXOS D’ALUMINI

ALEACIONS

1050  –  3105  –  5005  –  5083  –  5754  –  6082  –  7075

GRUIX

0’5  –  12 mm

AMPLADES

1000  –  1250  –  1500 mm

LLARGADES

2000  –  2500  –  3000 mm   TALLATS A MIDA